0

Qumran og Dødehavsrullene

Qumran er et sted på Vestbredden, styrt av israelske myndigheter som har anlagt en nasjonalpark rundt det viktige arkeologiske funnstedet som er kjent for de fleste som er interessert i bibelsk arkeologi og historie. Det ligger nært Dødehavet og den israelske bosettingen Kalya. Her lå det en hellenistisk bosetting fra det andre

0

Finans i jødedommen og kristendommen

I Europa har jødene svært lenge vært forbundet med finanssektoren i økonomien. Det samme er for så vidt tilfelle i dag, både i Europa og i USA – jødene er sterkt overrepresentert i finansiell virksomhet. Årsakene til dette finnes i antikken og middelalderen. Fra ganske tidlig ble Kirken overbevist om at Bibelen

0

Pauli rolle i den tidlige kristendommen

Paulus er en av de viktigste personene som var involvert i å legge grunnlaget for kristendommen etter at Jesus var død. Han var ikke en av disiplene til Jesus, men regnes likevel blant apostlene. Paulus var noen år yngre enn Jesus, født rundt år 5, og levde etter de beste estimater frem

0

Theodosius den store

Theodosius den store er kanskje et ukjent navn for de fleste, men har er faktisk på mange måter en av de viktigste herskerne som har levd i verdenshistorien. Årsaken er fremfor alt at det var han som gjorde kristendommen til den offisielle religionen i Romerriket, og dermed sikret dens utbredelse og dominerende

0

Augustin av Hippo

Augustin av Hippo, eller St. Augustin som han kalles i de katolske og ortodokse kirkene, var en av den tidlige kristendommens viktigste kirkefedre. I tillegg regnes han som en av verdenshistoriens betydeligste filosofer og forfattere, en ubestridelig del av den vestlige kanon. Hans innflytelse på kristendommen var sterk gjennom hele middelalderen og

0

Jødedommen – liten men innflytelsesrik religion

Jødedommen er i dag den minste av de som gjerne kalles verdensreligionene, med bare vel 14 millioner troende. De aller fleste jøder i dagens verden bor i Israel eller i USA, men navnet jøde stammer opprinnelig fra “Judea”. Jødedommen er en gammel religion, som sammen med kristendommen og islam gjerne regnes under

0

Jødiske sekter i antikken – inkludert kristendom

I det første århundre, etter at Jesus hadde blitt korsfestet, fantes det en rekke forskjellige mindre sekter innenfor jødedommen. Kristendommen var en av disse, blant de andre var for eksempel fariseerne som mange sikkert har hørt om. Selotene er en annen kjent gruppe. At både fariseer og selot i dag mer eller

0

Kristendommen – med Jesus i sentrum

Kristendommen er ved siden av jødedommen og islam en av de tre abrahamiske, monoteistiske religionene fra Midt-Østen. Da kristendommen ble statsreligion i Romerriket, førte det til at kristendommen etter hvert ble helt dominerende i Europa og senere også i andre deler av verden der europeere og deres etterkommere misjonerte. Dermed ble kristendommen