Jødedommen – liten men innflytelsesrik religion

Judaism-3Jødedommen er i dag den minste av de som gjerne kalles verdensreligionene, med bare vel 14 millioner troende. De aller fleste jøder i dagens verden bor i Israel eller i USA, men navnet jøde stammer opprinnelig fra “Judea”. Jødedommen er en gammel religion, som sammen med kristendommen og islam gjerne regnes under samlebetegnelsen abrahamisk religion. Den hellige boken til jødene kalle Torah, men det finnes også andre viktige tekster, som for eksempel Talmud.

Å definere jødedommen er vanskeligere enn hva som er tilfelle med mange andre religioner, fordi det å være jøde ikke bare har med tro å gjøre, men også med etnisitet og rase. Å være jøde går i arv, spesifikt gjennom morssiden, slik at også mennesker som ikke er troende i noen tilfeller kan bli kalt, eller også kalle seg selv jøder.

Som i andre religioner har det alltid vært ulike retninger innenfor jødedommen. Felles for de fleste av dem er troen på at jødene en gang var det utvalgte folket til universets eneste gud, og at han gjennom åpenbaring formidlet sin lov og sine befalinger til Moses.

Jødedommen er en veldig historisk orientert religion, og siden kristendommen har sitt utgangspunkt i jødedommen er det også mange kristne og andre vestlige som kjenner til de jødiske historiene. Tenk bare på konger som David og Salomo, som skal ha hersket i Jerusalem for nærmere 3 000 år siden. Etter Salomo skal riket ha blitt delt i to, mellom Israel og Judah. Israel ble senere erobret av assyrerne, og et par århundrer senere også Judah av babylonerne. Dette medførte at Jerusalem ble plyndret og at jødenes første store tempel, senteret for deres religion, ble ødelagt.

Etter dette endte mange jøder opp som slaver hos babylonerne. I følge enkelte religionshistorikere var det i dette babylonske fangenskapet at jødene først fikk ideen om en gud som var løsrevet fra templer og offersteder, og hadde en universell tilstedeværelse og makt. Dette var unektelig et stort vendepunkt i historien, selv om det ikke går an å fastsette tidspunktet nøyaktig. Med det ble nemlig monoteismen til, og dette ble grunnlaget for senere religioner fra Midt-Østen som kristendom og islam.

Senere havnet jødene under romersk herredømme, som de fleste vil huske fra juleevangeliet og historien om Kristi korsfestelse der romerske autoritetsfigurer stadig dukker opp. Romerne for tidvis hardt frem mot jødene, de ødela det andre store templet i Jerusalem og forbød blant annet omskjæring av guttebarn. På grunn av jødiske opprør gikk de til slutt enda lenger, og forbød jødenes hellige skrifter og festdager.

Sentralt i jødenes historie og religion står tanken om en Messias, som skulle komme for å befri jødene fra forfølgelse og undertrykkelse. For mange ble profetiene om Messias sett som fyllestgjort gjennom Jesus, som blant de kristne regnes som Messias. Jøder flest, derimot, aksepterte aldri at Jesus var noen Messias. Hans idé om at Messias kunne være en sønn av Gud som kom for å frelse verden, heller enn en mektig konge på jorden, slo aldri noe særlig an i mer tradisjonelle jødiske kretser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *